Service - Teile
Service Parts


Typ
Type

Art.Nr.
Part no.

Artikel
Product

Beschreibung
Description

Preis €
Price €

HR
DD

SC44

18-SSET44

Wartungsset
Service Kit

4 Zündkerzen NGK CR9EHI-9, 1 Ölfilter
4 spark plugs NGK SR9EHI-9, 1 oil filter

69,-

0

SC44

18-SSEF44

Wartungsset
Service Kit

4 Zündkerzen NGK CR9EHI-9, 1 Ölfilter,
1 Ölfilterschlüssel mit 6-Kant-Aufnahme
4 spark plugs NGK SR9EHI-9, 1 oil filter

75,-

0

SC50

18-SSET50

Wartungsset
Service Kit

4 Zündkerzen NGK IMR9C-9H, 1 Ölfilter
4 spark plugs NGK IMR9C-9H, 1 oil filter

89,-

0

SC50

18-SSEF50

Wartungsset
Service Kit

4 Zündkerzen NGK IMR9C-9H, 1 Ölfilter,
1 Ölfilterschlüssel mit 6-Kant-Aufnahme
4 spark plugs NGK IMR9C-9H, 1 oil filter,
1 oil filter wrench with hexagonal wrench

95,-

0

SC44

12-LF0044

Luftfilter
Air Filter

K&N, auswaschbar
K&N, washable

59,-

0

SC50

12-LF0050

Luftfilter
Air Filter

K&N, auswaschbar
K&N, washable

65,-

0

SC44

18-476079

Luftfilter
Air Filter

Papier
paper

29,-

0

SC50

10-235674

Luftfilter
Air Filter

Papier
paper

32,-

0

SC44
SC50

10-450471

Kupplungssatz
Clutch Kit

 

59,-

0

SC44
SC50

18-481045

Kupplungsfedern
Clutch Springs

verstärkt
reinforced

14,-

2

SC44
SC50

18-293301

Gel Batterie
Gel Battery

GEL-10ZS, wartungsfrei
GEL-10ZS, maintenance free

45,-

1

SC44
SC50

18-600081

Reparaturanleitung

deutschsprachig

24,90

0